Vendelsö

I Haninge strax söder om Stockholm ligger tätorten Vendelsö, där Lotshammar har uppfört enfamiljshus som är unikt anpassade efter platsens vackra kuperade miljö. Husens minimalistiska utformning smälter in i miljön och erbjuder mycket god funktion med 4 ROK på sina 130 kvm BOA.